Följ Friskolornas riksförbund

Taggar

förskola

grundskola

gymnasieskola

kvalitet

lika villkor

valfrihet

statistik

rapport

Etiska förhållningssätt för friskolor

Etiska förhållningssätt för friskolor

Dokument   •   2010-05-05 09:40 CEST

Med den ökade betydelse friskolorna har fått för den svenska skolan finner Friskolornas riksförbund det angeläget att friskolorna fortsätter att ligga i framkant av skolutvecklingen i Sverige. Vi vill aktivt främja kvalitet och en medveten etisk hållning till skolansvaret, oavsett huvudman. Från den grunden har dessa riktlinjer för vad som bör prägla våra skolor arbetats fram.