Följ Friskolornas riksförbund

Orimligt tvinga in friskolorna i offentlighetsprincipen

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2018 15:09 CET

Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund

Idag har regeringen offentliggjort den lagrådsremiss som säger att fristående skolor ska omfattas av offentlighetsprincipen.

Friskolornas riksförbund betonar att det kommer att innebära en kraftig administrativ börda för de fristående skolorna, till ingen nytta.

- Offentlighetsprincipen finns för att skydda medborgarna mot korruption. Att tvinga små friskolor att leva upp till samma administrativa krav som stora kommuner och myndigheter är orimligt, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

625 friskolehuvudmän driver bara en enda skola. 68 har bara två, 11 har tre skolor och 12 har fyra skolor. 19 friskolehuvudmän har fem eller fler grund- eller gymnasieskolor.

Nu ska de här mestadels mycket små verksamheter tvingas att hantera sekretessbedömningar, riskera att besluten om att utlämna handlingar överklagas och tvingas lägga pengar på administration i stället för på undervisning.

Ett eget förslag

Friskolornas riksförbund har lämnat ett eget förslag till regeringen om hur insynen kan ökas utan att lägga den administrativa bördan på friskolorna som offentlighetsprincipen innebär.

- Vi har inget emot insyn. Såväl Skolinspektionen som kommunerna har insyn i de fristående förskolorna och skolorna redan idag. Nu tvingar regeringen friskolorna att helt i onödan lägga resurser på administration snarare än på undervisning. Om regeringen säger vilka dokument det är de vill ska vara offentliga så kan friskolorna tillgängliggöra dem, säger Ulla Hamilton.

För kommentarer:

Ulla Hamilton, vd

072-529 27 70, ulla.hamilton@friskola.se

För upplysningar:

Magnus Johansson, presskontakt

072-222 78 04, magnus.johansson@friskola.se

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.