Följ Friskolornas riksförbund

Pressmeddelanden Visa alla 36 träffar

Friskolor är inga myndigheter - det finns enklare sätt för öppenhet än offentlighetsprincipen

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2019 09:17 CEST

Det finns enklare sätt att få insyn i friskolor än offentlighetsprincipen. Friskolornas riksförbund har lämnat synpunkter på betänkandet ”Offentlighetsprincipen hos börsnoterade skolföretag” och konstaterat att utredningens förslag innebär att tid kommer läggas på administration istället för undervisning.

​Regeringens förslag dråpslag mot friskolor

​Regeringens förslag dråpslag mot friskolor

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2018 13:00 CET

- Det är häpnadsväckande att regeringen nu går vidare med det hårt kritiserade utredningsförslaget. PWC har visat att det innebär orimliga ekonomiska marginaler och det blir ointressant att starta och driva förskolor och skolor, säger Ulla Hamilton.

Välkommet avfärdande av kommunalt veto

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2016 15:01 CEST

Skolkostnadsutredningen föreslår varken kommunalt veto eller gemensamt kösystem för friskolor och kommunala skolor. Men kraven ökar på kommunerna att vara transparenta för att resursfördelningen ska bli rätt.

​Friskolor i öppet brev till kommunerna: Lika villkor ska gälla!

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2015 15:17 CET

Regeringen har föreslagit att arbetsgivaravgifterna för unga höjs och staten ska kompensera kommunerna för ökade kostnader. Anställda i fristående skolor är generellt sett yngre än de i kommunala skolor och drabbas hårdare när avgiften höjs. Friskolornas riksförbund skriver i ett öppet brev till landets kommuner att de fristående skolorna måste kompenseras på samma sätt som de kommunala.

Evenemang 1 träff

Skolpeng på lika villkor - så har det gått och dit vill vi komma!

Skolpeng på lika villkor - så har det gått och dit vill vi komma!

Evenemang   •   Maj 13, 2011 15:33 CEST

Välkommen till ett seminarium där Friskolornas riksförbund visar effekterna av de ändrade reglerna för skol- och förskolepeng som gäller sedan den 1 januari 2010. Vid seminariet presenteras vår nya rapport 'Skolpeng på lika villkor – så har det gått och dit vill vi komma!' Efter presentationen följer ett panelsamtal där vi diskuterar reglernas tillämpning och vilka förbättringsområden vi s...

2011-05-25, 11:0013:00 CEST

Palace, Göteborg (Södra hamngatan 2, vid Brunnsparken)

Dokument Visa alla 9 träffar

Yttrande över betänkandet Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82)

Friskolornas riksförbund värnar öppenhet i fristående skolor. Den myndighetsutövning som utförs där ska kunna prövas. Likabehandlingsprincipen ska råda, men det innebär också att förutsättningarna måste vara likartade, vilket inte är fallet. Förbundet avstyrker förslaget och föreslår i stället en annan lösning.

Öppet brev om kompensation för höjd arbetsgivaravgift för unga

Regeringen har föreslagit att arbetsgivaravgifterna för unga höjs och staten ska kompensera kommunerna för ökade kostnader. Anställda i fristående skolor är generellt sett yngre än de i kommunala skolor och drabbas hårdare när avgiften höjs. Friskolornas riksförbund skriver i ett öppet brev till landets kommuner att friskolorna måste kompenseras på samma sätt som de kommunala.

Yttrande över promemorian Förslag om utbildningsgaranti i gymnasieskolan

Förslagen medför stora förändringar för de fristående gymnasieskolorna avseende finansieringen av utbildningsgarantin, där ett betydande avsteg från likabehandlingsprincipen görs genom att kommunen får rätt att göra ett avdrag på elevpengen. Nyttan av förslagen står inte i proportion till de negativa följder förslagen medför, och med anledning av detta avstyrks förslagen i promemorian.

Checklista för kommunpolitiker

Checklista för kommunpolitiker

Dokument   •   2015-09-29 10:02 CEST

Skollagen anger att kommuner ska beräkna skolpengen lika för grundskolor oavsett om de är fristående eller kommunala. Vi vet att det skiljer stort hur man beräknar skolpengen i olika kommuner. Därför har vi tagit fram en checklista, framförallt avsedd för lokalpolitiker, för att säkerställa att beräkningarna i kommunen sker utifrån rätt underlag och att skolpengen är rättvist utformad.