Följ Friskolornas riksförbund

​Friskolorna till Anna Ekström: Vi kommer - kommer du till oss?

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2018 11:38 CET

Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund

Anna!

Tack för inbjudan till ett möte på departementet.

Vi kommer, trots att ditt utspel andas mycket valrörelse och partipolitik. Du drar långtgående slutsatser av en rapport i en mycket komplicerad fråga. Som du vet har betygsinflation - mätt som skillnaden mellan betyg och resultat på nationella prov - minskat de senaste åren. Ett ökat fokus på hur rättningen sker och den ändring som infördes i höstas kan antas förstärka den trenden. Friskolor förblir mycket populära bland elever och familjer - fler går i friskolor och köerna är längre än någonsin. Vi ser ett växande intresse från kommuner av olika politisk färg att förmå friskolor att etablera sig. Aktuell forskning visar också att friskolorna når goda kunskapsresultat.

Önskan om kontakt mellan dig och friskolorna är ömsesidig. Vi har noterat att du vid dina många skolbesök runt om i landet undviker friskolor. Vi vill gärna träffa dig och tala om regeringens politik gentemot friskolor. Vi vill härmed inbjuda dig till ett möte om hur vi gemensamt kan hantera den stora utmaning som svensk skola är mitt uppe i: växande elevantal och en allt större lärarbrist. Vi talar också gärna om hur vi gemensamt kan arbeta för att få fram mätning av progression i skolan, ett mått som skulle ge en mer rättvisande bild av vilka skolor som är framgångsrika.

Kort sagt, du är välkommen till oss! Vi kan se till att du får möjlighet att träffa många friskoleföreträdare på en gång. Meddela bara oss när du kan så ordnar vi ett sådant möte.

Bästa hälsningar

Ulla Hamilton

Vd


För kommentarer:

Ulla Hamilton, vd

072-529 27 70, ulla.hamilton@friskola.se

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.