Följ Friskolornas riksförbund

​Friskola får SIQs kvalitetsutmärkelse Bättre Skola 2017

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2017 11:30 CET

Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund

Det blir en friskola som får SIQs kvalitetsutmärkelse även 2107, LBS Kreativa Gymnasiet i Halmstad. Utmärkelsen går till Kreativa Gymnasiet för deras föredömliga systematiska kvalitetsarbete.

2016 gick utmärkelsen till Falu Frigymnasium.

SIQ ger dessutom ett särskilt erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling för andra att inspireras och lära av till den fristående Hudikskolan i Hudiksvall. Även kommunala Berga förskola i Eskilstuna får ett erkännande.

- Det här är ett konkret bevis på hur skolföretag bidrar till utvecklingen av svensk skola, parallellt med andra typer av huvudmän. Sådana här föredömen behöver uppmärksammas och erbjudas möjlighet att sprida sina kunskaper för att höja kvaliteten i fler skolor. Att regeringen kampanjar för att försvåra för de här friskolorna är helt ofattbart. Fokus måste ligga på kvalitet, säger Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund och ledamot i domarkommittén för utmärkelsen Bättre Skola.

Domarkommittén består i övrigt av Matz Nilsson, ordförande Sveriges Skolledarförbund, Per-Arne Andersson, Direktör SKL, Aki Bäck, Rektor Byleskolan Täby, Lina Hultqvist, Ordförande Sveriges Elevkårer, Anders Morin, Välfärdsansvarig Svenskt Näringsliv och Lars Sörqvist, VD Sandholm Associates AB.

Domarkommitténs hela utlåtande

LBS Halmstad har ett engagerat, medvetet och målinriktat ledarskap vilket genomsyrar hela verksamheten. Skolan har ett öppet klimat där visioner, värderingar och verksamhetsidé diskuteras och medarbetare kan bidra med tankar och idéer, i en kultur som sätter eleverna i centrum.

Verksamheten präglas av ett synligt systematiskt och integrerat arbetssätt för kundorientering vilket avspeglas i resultaten. Uppföljning och analys av elevernas behov och önskemål inhämtas kontinuerligt och informationen används som underlag vid planering av verksamheten.

Ett tydligt systematiskt arbete med utgångspunkt i kvalitetsårshjulet bidrar till att skolan visuellt kan följa sin positiva utveckling i förhållande till sina uppsatta mål, vilka framkommer i de goda och stabila resultaten.

LBS Halmstad är med sin starka kvalitetskultur ett lysande föredöme och har gjort sig välförtjänt av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2017.

Läs mer:

SIQs pressrelease

LBS Kreativa Gymnasiets kvalitetsarbete

För kommentarer:

Ulla Hamilton, vd

072-529 27 70, ulla.hamilton@friskola.se

För upplysningar:

Magnus Johansson, presskontakt

072-222 78 04, magnus.johansson@friskola.se

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.