Följ Friskolornas riksförbund

​Falu Frigymnasium tar emot utmärkelsen Bättre Skola 2016

Pressmeddelande   •   Jan 17, 2017 08:14 CET

Under tisdagen tar Falu Frigymnasium emot SIQs utmärkelse Bättre Skola 2016. Utmärkelsen uppmärksammas vid en ceremoni i anslutning till Rikskonferensen Bättre Skola, som äger rum i Örebro.

- Det är oerhört glädjande och inspirerande att ta del av allt bra som görs i landets skolor. Tyvärr domineras den allmänna beskrivningen av skolan av negativa bilder. För att underlätta för alla skolor att bli bättre behöver de framgångsrika arbetssätten få större uppmärksamhet och spridas mellan skolorna. Därför hoppas jag att nu många skolor, såväl kommunala som fristående nyfiket undersöker hur Falu Frigymnasium jobbar för att åstadkomma detta framgångsrika och systematiska kvalitetsarbete, säger Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund och ledamot i domarkommittén.

SIQ driver den årliga utmärkelsen tillsammans med Skolverket på uppdrag av Utbildningsdepartementet sedan 2006. Syftet är att stödja utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet i skolan.

Hela motiveringen till utmärkelsen

Med en föredömlig processtyrning utgör Falu Frigymnasium en klar inspirationskälla och nationell förebild för andra skolor, förskolor och verksamheter att lära av. Utvecklingen på skolan drivs framåt i ett årshjul utifrån processresultat och kundönskemål med ett brett engagemang från medarbetarna via team och systematiska dialoger mellan medarbetare och ledningen. Kundfokus i verksamheten är tydligt och användande av förbättringsverktyg är förankrat både bland lärare och elever. Skolan visar tydligt sambandet mellan val av arbetssätt, tillämpningen av dessa arbetssätt, uppföljningen av resultaten av tillämpningen och lärandet för att ständigt uppnå bättre resultat. Falu Frigymnasium är med sin starka kvalitetskultur ett lysande föredöme och har gjort sig välförtjänt av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2016.

Intervju med Maria Pettersson, rektor Falu Frigymnasium

Mer om Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola

För kommentarer:

Ulla Hamilton, vd

072-529 27 70

För upplysningar:

Magnus Johansson, presskontakt

072-222 78 04

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.