Följ Friskolornas riksförbund

6 av 10 kommuner gör fel mot friskolor

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2018 11:05 CET

Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund

6 av 10 kommuner gjorde fel när de beslutade om skolpeng till friskolor för 2017. Det visar en ny undersökning av Friskolornas riksförbund som tidningen Dagens Samhälle skriver om idag.

De fel som många kommuner gör är att de inte riktar beslutet till den skola det rör, eller att de inte fattar beslut över huvud taget. När beslut inte tas korrekt kan friskolan inte använda sin rätt att överklaga beslutet och konsekvensen kan bli att skolan inte får full finansiering av kommunen för elevernas utbildning.

- Det finns många exempel där domstolar kommit fram till att friskolor fått för låg ersättning. Men när kommuner gör fel förhindras möjligheten att få skolpengen prövad i domstol. Lagen om lika villkor är tydlig, men kommunerna väljer ändå att inte följa den. I slutänden är det eleverna och elevernas utbildning som drabbas av kommunernas felaktiga hantering av skolpengsbesluten, säger Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund.

En dom i Högsta Förvaltningsdomstolen i juni 2017 har tydliggjort att det är omöjligt för domstolarna att pröva felaktigt utformade skolpengsbeslut. Och Skolinspektionen har nyligen förelagt en kommun att säkerställa att de fattar enskilda beslut som går att överklaga.

Besked om skolpeng när året redan börjat

Undersökningen visar dessutom att många kommuner fattade sina skolpengsbeslut för sent. Det ska ske innan årsskiftet. Trots detta har var fjärde kommun fattat sitt beslut när nya året redan börjat, 15 kommuner så sent som i mars eller senare. Och många kommuner lät också friskolorna vänta länge på besked om skolpengsbeslut, efter att de tagits.

Friskolornas riksförbund föreslår flera åtgärder för att säkerställa att kommunerna gör rätt:

1. Ge kommunrevisorerna i uppdrag att granska lagligheten i nämndernas beslut

2. Ge Skolinspektionen i uppdrag att granska hur kommunerna lever upp till likabehandlingsprincipen

3. Inför sanktioner för kommuner som gör fel

- Vår undersökning visar tydligt att det behövs en attitydförändring gentemot de fristående skolorna i väldigt många kommuner och för det behövs det påtryckningsmedel. Den svenska skolmodellen med lika villkor för alla ska vi värna. Då måste också kommunerna förstå att alla elever är medborgare i kommunen och att de har rätt att få utbildning på lika villkor, oavsett om de går i friskola eller kommunal skola, säger Ulla Hamilton.

Ladda ner:

Ladda ner rapporten här

För kommentarer:

Ulla Hamilton, vd

072-529 27 70, ulla.hamilton@friskola.se

För upplysningar:

Magnus Johansson, presskontakt

072-222 78 04, magnus.johansson@friskola.se

Om undersökningen:

En enkät med frågor om skolpengsbesluten för 2017 skickades till samtliga kommuner. 232 kommuner har svarat på hela enkäten.

Regionala uppgifter:

Län Antal kommuner i länet som fattade generella beslut
Blekinge län 3
Dalarnas län 7
Gävleborgs län 4
Hallands län 2
Jämtlands län 5
Jönköpings län 7
Kalmar län 7
Kronobergs län 2
Norrbottens län 5
Skåne län 14
Stockholms län 13
Södermanlands län 2
Uppsala län 3
Värmlands län 9
Västerbottens län 7
Västernorrlands län 2
Västmanlands län 4
Västra Götalands län 22
Örebro län 6
Östergötlands län 5
Gotlands län 0

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 530 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.