Följ Friskolornas riksförbund

Yttrande över betänkandet Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82)

Dokument   •   Feb 05, 2016 13:50 CET

Friskolornas riksförbund värnar öppenhet i fristående skolor. Den myndighetsutövning som utförs där ska kunna prövas. Likabehandlingsprincipen ska råda, men det innebär också att förutsättningarna måste vara likartade, vilket inte är fallet. Förbundet avstyrker förslaget och föreslår i stället en annan lösning.
Licens Creative Commons erkännande (?)