Följ Friskolornas riksförbund

Taggar

förskola

grundskola

gymnasieskola

kvalitet

lika villkor

valfrihet

statistik

rapport

Lägesrapport mars 2014 - Andel barn och elever i fristående förskolor och skolor

Fristående skolor har medvetet anpassat och minskat sitt utbud av yrkesprogram, men ökar nu i stället sin andel på flera teoretiska gymnasieprogram. Den totala bilden ger att friskolesektorn från förskola till gymnasiet fortsätter att växa som andel av skolväsendet.

Elevtillväxt

Elevtillväxt

Dokument   •   2013-02-01 12:21 CET

Elevtillväxt Förändring av elevantal från föregående år. Vid positivt värde har elevantalet ökat från föregående år och vid negativt värde har antalet minskat. Källa: Skolverket - SIRIS (2012)