Följ Friskolornas riksförbund

Friskolornas riksförbunds yttrande över betänkandet Plats för nyanlända i fler skolor (SOU 2016:9), dnr U2016/00264/S

Dokument   •   Feb 08, 2016 15:14 CET

Friskolornas riksförbund välkomnar förslaget att friskolor ska kunna inrätta en kvot för undantag i köreglerna för nyanlända. Däremot är förbundet emot förslaget att kommuner ska kunna placera elever i andra skolor än de närliggande eftersom det riskerar att sätta det fria skolvalet ur spel. Om det genomförs bör det finnas en kvot på samma sätt som för friskolor och elevgruppen tydligt definieras.
Licens Creative Commons erkännande (?)